Z-Shaped Microcatheter Tip Shaping for Embolization of Aneurysms at the Proximal A1 Segment of the Anterior Cerebral Artery: A Technical Note
Ha Young Lee, Jae Sung Ahn, Dae Chul Suh, Deok Hee Lee
Neurointervention. 2011;6(2):95-99.   Published online 2011 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.5469/neuroint.2011.6.2.95
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Artificial Intelligence-Assisted Microcatheter Shaping for Intracranial Aneurysm Coiling: A Preliminary Study
Changya Liu, Yin Shen, Xinxin Wu, Kang Qian, Xuebin Hu, Haifeng Yang
Annals of Vascular Surgery.2022; 85: 228.     CrossRef
Endovascular treatment for aneurysms at the A1 segment of the anterior cerebral artery: current difficulties and solutions
Kun Hou, Guichen Li, Yunbao Guo, Jinlu Yu
Acta Neurologica Belgica.2021; 121(1): 55.     CrossRef
Management of Proximal Segment of the Anterior Cerebral Artery Aneurysms
Ke Jin, Yichao Jin, Tao Lv, Zhipeng Xiao, Xiaohua Zhang
Journal of Craniofacial Surgery.2021; 32(1): e52.     CrossRef
A novel intelligent microcatheter-shaping method for embolization of intracranial aneurysm
Ling Song, Wei Ni, Wenzhi Wang, Guangming Yang, Jianjun Li, Xue Feng, Lan Qin, Wangsheng Lu, Yuxiang Gu, Yin Yin
Journal of Neurorestoratology.2021; 9(3): 196.     CrossRef
Endovascular Treatment of Ruptured Proximal Segment of the Anterior Cerebral Artery Aneurysms: Single-Center Experience and Literature Review
Cheng-Yu Li, Ching-Chang Chen, Chun-Ting Chen, Po-Chuan Hsieh, Alvin Yi-Chou Wang, Yi-Ming Wu, Ho-Fai Wong, Mun-Chun Yeap, Chien-Hung Chang
World Neurosurgery.2020; 135: e237.     CrossRef
Aneurysms of the Proximal (A1) Segment of the Anterior Cerebral Artery: A Clinical Analysis of 31 Cases
Mi Kyung Kim, Yong Cheol Lim
World Neurosurgery.2019; 127: e488.     CrossRef
A new method to statistically describe microcatheter tip position in patient-specific aneurysm models
Marie Teresa Nawka, Jan-Hendrik Buhk, Susanne Gellissen, Jan Sedlacik, Jens Fiehler, Andreas Maximilian Frölich
Journal of NeuroInterventional Surgery.2019; 11(4): 425.     CrossRef
Microvascular Clipping of A1 Segment Aneurysms
Maneet Gill, Vikas Maheshwari, Aishik Mukherjee, Rushikesh Gadhavi
Neurology India.2019; 67(5): 1257.     CrossRef
Contralateral Approach to Coil Embolization of Proximal A1 Aneurysms Using the Anterior Communicating Artery
H.-J. Kwon, Y.D. Cho, J.W. Lim, H.-S. Koh, D.H. Yoo, H.-S. Kang, M.H. Han
American Journal of Neuroradiology.2018; 39(12): 2297.     CrossRef
Angiographic Characteristics and Endovascular Treatment of Anterior Cerebral Artery A1 Segment Aneurysms
Ying-Ying Zhang, Yi-Bin Fang, Yi-Na Wu, Qi Zhang, Qiang Li, Yi Xu, Qing-Hai Huang, Jian-Min Liu
World Neurosurgery.2017; 97: 551.     CrossRef
Comparison of Shaping Properties among 4 Microcatheters—Shapability into Spirals and Shape Consistency
Michio Fujimoto, Hiroshi Itokawa, Masao Moriya, Noriyoshi Okamoto, Jinichi Sasanuma
Journal of Neuroendovascular Therapy.2016; 10(3): 170.     CrossRef
Endovascular Treatment of Aneurysms Arising from the Proximal Segment of the Anterior Cerebral Artery
Jun Kyeung Ko, Seung Heon Cha, Tae Hong Lee, Chang Hwa Choi, Sang Weon Lee, Jae Il Lee
Journal of Korean Neurosurgical Society.2013; 54(2): 75.     CrossRef
Endovascular Treatment of Unruptured A1 Segment Aneurysms
Huo Xiaochuan, Sun Xiaoyun, Li Youxiang, Guan Ning, Guo Wenshi, Luo Junsheng
Interventional Neuroradiology.2013; 19(2): 186.     CrossRef
Management of Aneurysms of the Proximal (A1) Segment of the Anterior Cerebral Artery
Hyun-Seok Park, Jae-Hyung Choi, Myongjin Kang, Jae-Taeck Huh
Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neuros.2013; 15(1): 13.     CrossRef