Transvenous Embolization of Cavernous and Paracavernous Dural Arteriovenous Fistula through the Facial Vein: Report of 12 Cases
Myeong Jin Kim, Yong Sam Shin, Yon Kwon Ihn, Byung Moon Kim, Pyeong Ho Yoon, Se-yang Oh, Bum-soo Kim
Neurointervention. 2013;8(1):15-22.   Published online 2013 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.5469/neuroint.2013.8.1.15
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Middle cranial fossa non-cavernous sinus dural arteriovenous fistulas: 20 years of experience
Xin Su, Zihao Song, Tianqi Tu, Ming Ye, Yongjie Ma, Hongqi Zhang, Peng Zhang
Neurosurgical Review.2024;[Epub]     CrossRef
Endovascular treatment for sphenoidal region dural arteriovenous fistula
Jinlu Yu
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Transfemoral trans-facial vein-superior ophthalmic vein to embolize cavernous sinus dural arteriovenous fistulas
Zibo Zhou, Kan Xu, Jinlu Yu
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Cavernous sinus dural arteriovenous fistula treated with transvenous embolization through facial vein: A case report
Takuto Kuwajima, Mikiya Beppu, Kazuhiko Maeda, Yoichiro Okada, Ryuichi Kohno, Shinichi Yoshimura
Surgical Neurology International.2023; 14: 232.     CrossRef
Endovascular treatment in bilateral cavernous sinus dural arteriovenous fistulas: a systematic review and meta-analysis
Pang-Shuo Perng, Yu Chang, Yuan-Ting Sun, Hao-Kuang Wang, Yu-Shu Jiang, Jung-Shun Lee, Liang-Chao Wang, Chih-Yuan Huang
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Operative Cannulation of the Superior Ophthalmic Vein for Embolization of Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas: Surgical Techniques and Clinical Outcomes
Gahn Duangprasert, Suntaree Thitiwichienlert, Dilok Tantongtip
World Neurosurgery.2022; 165: e412.     CrossRef
Superficial middle temporal vein as a pivotal route to embolize dural carotid–cavernous fistulas
Yu Shimizu
Journal of Clinical Neuroscience.2021; 84: 106.     CrossRef
An infantile case of posterior fossa arachnoid cyst presenting with marked engorgement of contralateral supraorbital vein
Kensaku Makino, Satoshi Tsutsumi, Yuki Takaki, Senshu Nonaka, Hidehiro Okura, Hisato Ishii
Radiology Case Reports.2021; 16(12): 3680.     CrossRef
Surgical Treatment of Carotid-cavernous Fistula Performed through the Brazilian Unified Health System
Ilanna Sobral de Luna, Airan Lobo da Costa
Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia: Brazilian N.2021; 40(03): e210.     CrossRef
Unilateral Venous Approach to Contralateral or Bilateral Carotid Cavernous Shunts
Erez Nossek, Kim Lombardo, Julia R. Schneider, Kevin Kwan, David J. Chalif, Avi Setton
World Neurosurgery.2020; 133: e479.     CrossRef
Access-route Visualization Using Ultrasonography and CT Angiography to Predict the Feasibility of Transvenous Embolization via the Facial Vein for Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas
Jumpei Oshita, Shigeyuki Sakamoto, Takahito Okazaki, Masashi Kuwabara, Kaoru Kurisu
Journal of Neuroendovascular Therapy.2020; 14(9): 373.     CrossRef
Sphenoid wing dural arteriovenous fistula: A case report and literature review
Yu Shimizu, Kazuhiko Tokuda, Cheho Park
Surgical Neurology International.2020; 11: 438.     CrossRef
Long-Term Outcomes of Endovascular Treatment of Indirect Carotid Cavernous Fistulae: Superior Efficacy, Safety, and Durability of Transvenous Coiling Over Other Techniques
Matthew D Alexander, Van V Halbach, Danial K Hallam, Daniel L Cooke, Basavaraj V Ghodke, Christopher F Dowd, Matthew R Amans, Steven W Hetts, Randall T Higashida, Philip M Meyers
Neurosurgery.2019; 85(1): E94.     CrossRef
The Visualization Methods of Occluded Dural Sinus for Safe Transvenous Embolization of Dural AVFs
Hisayuki Hosoo, Wataro Tsuruta, Yasunobu Nakai, Masanari Shiigai, Masayuki Sato, Yoshiro Ito, Tomoji Takigawa, Aiki Marushima, Eiichi Ishikawa, Tetsuya Yamamoto, Yuji Matsumaru, Akira Matsumura
World Neurosurgery.2019; 127: e337.     CrossRef
Making Microguidewire Loop Facilitates Navigation Through Tortuous or Abruptly Angulated Head and Neck Veins to Access Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas
Jai Ho Choi, Yong Sam Shin, Bum-soo Kim
World Neurosurgery.2019; 129: e561.     CrossRef
Assessment of Therapeutic Access Routes for Endovascular Therapy of Cavernous Sinus-dural Arteriovenous Fistula
Bikei Ryu, Shinsuke Sato, Tatsuki Mochizuki, Shogo Shima, Tatsuya Inoue, Kentaro Kuwamoto, Yoshikazu Okada, Yasunari Niimi
Journal of Neuroendovascular Therapy.2019; 13(9): 367.     CrossRef
Transarterial Embolization of Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas with Ipsilateral Inferior Petrosal Sinus Occlusion via the Ascending Pharyngeal Artery
Bing Fang, Cong Qian, Jun Yu, Liang Xu, Dingyao Jiang, Jing Xu, Jianmin Zhang, Gao Chen
World Neurosurgery.2018; 117: e603.     CrossRef
Cavernous sinus dural arteriovenous fistula treated by facial vein direct puncture: Case report and review of the literature
Atsushi Matsumoto, Masanobu Okauchi, Atsushi Shindo, Masahiko Kawanishi, Takashi Tamiya
Interventional Neuroradiology.2017; 23(3): 301.     CrossRef
Transarterial Sinus Embolization for a Dural Arteriovenous Fistula in a Sinus of the Lesser Sphenoid Wing: A Case Report
Tomoaki Murakami, Hajime Nakamura, Takeo Nishida, Tomohiko Ozaki, Katsunori Asai, Tomoki Kidani, Yoshinori Kadono, Toshiki Yoshimine
NMC Case Report Journal.2017; 4(2): 47.     CrossRef
A Traumatic Dural Arteriovenous Fistula between the Inferolateral Trunk of the Internal Carotid Artery and the Ophthalmic Vein: A Case of Transvenous Coil Embolization via the Facial Vein
Junyoung Kim, Dong Ik Kim, Chang-Ki Hong, Sang Hyun Suh
Journal of the Korean Society of Radiology.2017; 76(5): 322.     CrossRef
Direct Superior Ophthalmic Vein Access for Dural Arteriovenous Fistula Embolization
Myeong Ki Yeo, Jiwook Ryu, Seok Keun Choi, Eui Jong Kim, Jong Min Choi, Sung Ho Lee
The Nerve.2017; 3(2): 89.     CrossRef
Embolization of Dural Arteriovenous Fistula of the Cavernous Sinus Through Percutaneous Ultrasound-Guided Puncture of the Facial Vein
Andrea M. Alexandre, Emiliano Visconti, Emilio Lozupone, Francesco D'Argento, Alessandro Pedicelli
World Neurosurgery.2017; 99: 812.e13.     CrossRef
Transvenous microguidewire looping technique for breach of ipsilateral inferior petrosal sinus occlusions en route to cavernous sinus dural arteriovenous fistulas
Young Dae Cho, Jong Kook Rhim, Dong Hyun Yoo, Hyun-Seung Kang, Jeong Eun Kim, Won-Sang Cho, Moon Hee Han
Interventional Neuroradiology.2016; 22(5): 590.     CrossRef
Cranial Nerve Dysfunction Associated with Cavernous Dural Arteriovenous Fistulas After Transvenous Embolization with Onyx
Chuanhui Li, Yang Wang, Youxiang Li, Chuhan Jiang, Zhongxue Wu, Xinjian Yang
CardioVascular and Interventional Radiology.2015; 38(5): 1162.     CrossRef
Integrated open surgical and endovascular embolization treatment of a paracavernous venous plexus fistula: case report
Justin A. Dye, Colin C. Buchanan, Nestor R. Gonzalez
Journal of Neurosurgery.2015; 122(4): 933.     CrossRef
Direct percutaneous transorbital puncture under fluoroscopic guidance with a 3D skull reconstruction overlay for embolisation of intraorbital and cavernous sinus dural arteriovenous fistulas
Ming Lv, Chuhan Jiang, Dong Liu, Zhiguang Ning, Jun Yang, Zhongxue Wu
Interventional Neuroradiology.2015; 21(3): 357.     CrossRef
Anatomic Variation of Facial Vein in Carotid-Cavernous Fistula and Trans–Facial Vein Embolization
Chao-Bao Luo, Feng-Chi Chang, Michael Mu-Huo Teng, Ta-Wei Ting
World Neurosurgery.2015; 84(1): 90.     CrossRef
Onyx embolization of dural arteriovenous fistulas of the cavernous sinus through the superior pharyngeal branch of the ascending pharyngeal artery
Guglielmo Pero, Luca Quilici, Mariangela Piano, Luca Valvassori, Edoardo Boccardi
Journal of NeuroInterventional Surgery.2015; 7(4): e16.     CrossRef
Endovascular Treatment of Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistula With Ipsilateral Inferior Petrosal Sinus Occlusion
Jong Kook Rhim, Young Dae Cho, Jeong Jin Park, Jin Pyeong Jeon, Hyun-Seung Kang, Jeong Eun Kim, Won-Sang Cho, Moon Hee Han
Neurosurgery.2015; 77(2): 192.     CrossRef
Transarterial Onyx Embolization for Patients with Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas Who Have Failed Transvenous Embolization
Jun Wen, Chuan-Zhi Duan, Li-Jing Huang, Xin Zhang, Xu-Ying He, Xi-Feng Li
Cell Biochemistry and Biophysics.2015; 73(1): 163.     CrossRef
A case of cavernous sinus dural arteriovenous fistula treated with superior ophthalmic vein approach via the facial vein: usefulness of triple coaxial catheter system
Katsuhisa HIRAYAMA, Osamu MASUO, Rie YAKO, Hiroyuki MATSUMOTO, Naoyuki NAKAO
Journal of Neuroendovascular Therapy.2014; 8(4): 201.     CrossRef
Submandibular puncture of the facial vein: An original route for endovascular therapy of cavernous sinus dural fistulas
H. Brunel, N. Girard, H. Dufour, P. Peretti-Viton, M. Moynier, A. Bonafé
Neurochirurgie.2014; 60(4): 165.     CrossRef
Endovascular Treatment of Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas
Matthew VanLandingham, Benjamin Fox, Daniel Hoit, Lucas Elijovich, Adam S. Arthur
Neurosurgery.2014; 74(Supplement): S42.     CrossRef
Intercavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistula Treated with Transvenous Coil Embolization: A Case Report
Mostafa Saleh Melake, Hidenori Oishi, Yasuo Suga, Munetaka Yamamoto, Hajime Arai
Interventional Neurology.2014; 3(1): 9.     CrossRef